Privacy en AVG

Uw e-mail adres zal gebruikt worden voor correspondentie; uw naam zal indien u een klant bent, of wordt, misschien opgeslagen worden in mijn klantenbestand. Misschien willen wij u wel helemaal niet als klant. Of misschien onthouden wij uw gegevens wel gewoon. Als Dr. Alzheimer toeslaat, en gezien de medische historie in onze familie is die kans best groot, lost het probleem, voor zover aanwezig, zichzelf uiteindelijk wel weer op. Door u verstrekte gegevens worden misschien doorgegeven aan derden. Dat hangt er maar helemaal vanaf of we er zelf beter van kunnen worden. Aan privacy doen we eigenlijk niet. Die gekke nieuwe wetgeving wil ons verantwoordelijk maken voor wat we doen. Omdat we hier al aangegeven dat we het misschien niet onder controle hebben dan is het nu weer uw eigen probleem.

Wij voelen ons dan ook alleen maar verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. En als ons dat uiteindelijk niet uitkomt zullen wij ons beroepen op dwaling.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken al uw persoonsgegevens die we te pakken kunnen krijgen: Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam – Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Uiteraard uw foto, maar alleen als wij daar het copyright op hebben natuurlijk. Wij leven van copyright. We willen geen copyright van anderen misbruiken.
  • Uw pincode en al uw wachtwoorden indien u deze aan ons verschaft. Of misschien een derde. Of een geautomatiseerd systeem.
  • Alle gegevens die u op internet laat slingeren. U zet het zelf op facebook en linked-in. Moet u later niet klagen dat wij het weten. Wij gebruiken het waar we het nodig hebben of kunnen gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Die dingen zijn toch slimmer dan wij. Wij gaan niet opgeven met welke programma’s we dat doen want anders hebben we zo een extra medewerker nodig om het allemaal bij te houden en daar hebben we het geld niet voor over.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens misschien langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld namelijk onmetelijk rijk worden. Maar mochten we ze vergeten weg te gooien, don’t blaim us. Dan waren we even met iets anders bezig. U bent gewaarschuwd. Bij deze.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zoals eerder gezegd: wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als we er beter van kunnen worden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wij gebruiken nog geen cookies . Alleen chocoladekoekjes. Maar ook dat kan ook elk ogenblik veranderen. Onze smaak verandert ook regelmatig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als we het tenminste zelf nog niet hebben weggegooid of zijn kwijtgeraakt. Of gecrashed. Elke harde schijf gaat kapot. Alleen vergeet onze leverancier er altijd bij te vertellen wanneer. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons emailadres. Of per ouderwetse post. Of we er aan voldoen kunnen we nog niet zeggen . Maar om er wel zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak eventueel in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Niet achteraf zeuren als u het vergeet, we hebben u gewaarschuwd. We gaan het niet controleren. De foto hoeft u niet zwart te maken want pasfoto’s zijn ongeveer het enige waar geen copyright op rust. Die kopie slaan we uiteraard op want we moeten later natuurlijk kunnen bewijzen dat u het zelf was die er om vroeg. We reageren zo snel mogelijk maar als uw mail in onze spamfilter blijft hangen, en aangezien het woord privacyverklaring bij ons uiteraard op de zwarte lijst staat sinds dit gezeur begon, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er geen reactie komt. Dan weet u ook waarom.

U kunt daarna natuurlijk een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via een link die we zouden kunnen geven maar waarschijnlijk bent u slim genoeg om hem zelf te vinden. Hij is pas vijf keer veranderd in de afgelopen tijd . Desalnietemin…. we hebben alles volgens de regels goed omschreven hoe we het doen en als de omschrijving u niet bevalt dan heeft u pech. Het staat er dus het is zo.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Uiteraard nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klachtenservice op maandag tussen 16.55 uur en 17.00 uur. Wel een telefoon gebruiken waar de nummerherkenning aanstaat want onbekende nummers nemen we niet op. Sinds dat er hackers zijn worden er gegevens misbruikt en omdat zelfs grote bedrijven met tientallen IT-ers soms niet meer weten hoe ze hun zaken moeten beveiligen moeten ze dat van ons ook niet vragen. Wij hebben andere business dan computerbeveiliging. Wij hebben meer verstand van fotograferen.

U begrijpt dat wij hier een statement maken tegen regelgeving die onwerkbaar en dus onhoudbaar is.